Natural Selections

Natural Selections importerer økologisk og biodynamisk sertifisert vin. Vi samarbeider med små familiehus i Europa og liker vinbønder som har jord på fingrene.

Det er lenge siden det norske vinmarkedet trengte å revolusjoneres. Tretti tusen varelinjer vin er tilgjengelig i polets nettbutikk alene. Vi som forbrukere kan få tak i det vi trenger.

På den annen side er det fortsatt store muligheter til å endre forbruksvaner. 85 % av vinen som selges i Norge kjøpes fortsatt til priser under 150 kroner. Da må produksjonskostnadene være så lave at det i realiteten er umulig å lage en god vin.

Natural Selections ønsker å evolusjonere markedet ved gradvis å få forbrukerne til å velge bedre viner. Vi gjør dette ved å identifisere, tilby og få distribuert økologiske og biodynamiske viner. Vinene er laget etter samme prinsipper uavhengig av om de koster ned mot 150 kroner eller om de koster 3000 kroner. Selv boksvinene våre er produsert etter småskalaprinsipper.* Står du med en vin fra Natural Selections i hendene, står du med ekte vare.

Produksjon av økologisk og biodynamisk vin er ikke en moderne nyskaping. Aller mest handler det om å gå tilbake til og stole på dyrkingsprinsipper og fremstillingsmetoder som er langsiktig bærekraftige. Hvis du vil lese mer om vin på gamlemåten, kan du besøke nettsidene til søsterselskapet vårt Old School Wines.