Vignobles Gabriel

Bordeaux er for mange det ypperste av hva vinverdenen har å by på. 1855, første og andrevekster, Margaux, Pauillac, St. Émilion, Émile Peynaud, Place de Bordeaux, Robert Parker, en primeur - mytologien er kjent. Den suksessrike historien til denne vinregionen har da også produsert store rikdommer og muligheten for rosa slott, gedigne parker, vannspeil og plettfrie kjellere. En herlighet som eies av franske forsikringsselskap, amerikanske, russiske og kinesiske investorer, shippingmagnater og bankmenn. Bak denne rosa fasaden, finnes det imidlertid et helt annet Bordeaux - et Bordeaux av vinbønder som må finne nye samarbeidsformer for å overleve. Vignobles Gabriel er en slik sammenslutning.

Vignobles Gabriel
Vignobles Gabriel er en sosialt progressiv sammenslutning av vinbønder på østbredden av Gironde. Photo: François Huchet

Det er umulig å forklare Vignobles Gabriel uten å ta en svipptur innom fransk vinhistorie i etterkrigstiden. Vinindustrien i Frankrike har vært i kontinuerlig endring siden 50-tallet. Det startet med at enormt innenlands forbruk måtte ned. Dermed måtte eksportmarkeder utvikles. Så kom nye vinland til eksportmarkedene, som førte til at kvaliteten måtte forbedres, og nisjer måtte graves ut. Produksjonsoverskudd har ført til krisedestillering, opprykking av vinplanter og prispress nedover. Supermarkedifisering, promillelover, moderne vinkritikk, utenlandske investeringer, helsekampanjer, ekstrem personlig rikdom, handelstariffer, miljøkrav og appellasjonsregler. Alle endringer krever nye løsninger og Vignobles Gabriel er en løsning.

Vignobles Gabriel er en del av den nødvendige omstillingen i den franske vinbransjen. Historien om denne sammenslutningen av vinbønder starter når Jean-François Réaud, vinbonde på Ch. Le Grand Moulin, på slutten av nitti-tallet tar initiativ til å dele kostnader knyttet til utstyr, distribusjon og markedsføring med nærliggende eiendommer på østbredden (Rive Droite). Siden utvikler samarbeidet seg til å omfatte markedsføring og distribusjon, flere aktører blir samlet i folden, og samarbeidet blir formalisert. Det som startet som kostnadsdeling, er nå en sosialt progressiv vingruppering som søker å skape merverdi både gjennom forbedret vinkvalitet og gjennom sosiale og miljømessige tiltak.

I dag består grupperingen av et førtitalls eiendommer. For at samarbeidet skal fungere godt med så mange partnere, har arbeidsmetodikken til gruppen blitt formalisert gjennom en forpliktende syvpunktserklæring. Ved å bli med i gruppen, forplikter medlemmene seg til å agere i tråd med disse reglene, som består av rettigheter og plikter. Første regel omhandler fordeling av goder/inntekter. Vinbøndene skal sikres en inntekt slik at de kan konsentrere seg om å lage best mulig vin. Denne sosialiseringen av goder gjør at Vignobles Gabriel har blitt den første aktøren på det franske vinmarkedet til å oppnå en Fair for Life-sertifisering.

De øvrige pliktene og rettighetene (med eksempler) omhandler solidaritet (deling av produksjonsmidler), identitet (vinene selges med vinbondens navn), samarbeid (for å komme inn på nye markeder eller i nye kanaler), kvalitet (blindsmakingskomité bedømmer om de fastsatte prisene skal justeres opp eller ned for gjeldende årgang), lojalitet (gruppens medlemmer forplikter seg til å selge gjennom gruppen i kontraktsperioden) og miljø. Faktisk er samtlige eiendommer sertifisert som HVE3 (Haute Valeur Environmentale), en bærekraftssertifisering i det franske landbrukssystemet, og en tredjedel er i tillegg økologisk eller biodynamisk sertifisert.

Måten Vignobles Gabriel jobber på er et konkret svar på markedsendringene i moderne vinhistorie. Vinkvalitet har blitt forbedret; hjelp til miljøvennlig omstilling har gitt et prispremium - rimelig økologisk Bordeaux-vin får dobbelt så bra betalt som rimelig generisk Bordeaux; kostnader har blitt kuttet på felter som produksjon, tapping og markedsføring; markeds- og inntektsrisiko har blitt redusert. Alt sammen til det beste for menneske og miljø.

Historien om Vignobles Gabriel viser styrken som ligger i samhold. Løsningen på markedsutfordringer har ikke vært spisse albuer og brutal konkurranse. Istedenfor har man forstått at man er sterkere sammen enn alene, uten å gå på kompromiss med individets muligheter til å gjøre det bedre enn resten. Det er mye å beundre i denne tilnærmingen, og vi er stolte over at vår økologiske Bordeaux leveres av en så sosialt progressiv gruppering.

7 H0 A7465
Photo: Julie Rey