Spørsmål og svar om økologisk vin

Det er mange oppfatninger og feiloppfatninger om økologisk vin. Vi ønsker å gjøre det lettere å forstå hva det er, hva som er forskjellen på økologisk vin og biodynamisk vin, og hvordan økologisk vin produseres.

Published 12. februar 2020 by Terje Meling
Dekkvekst

Hvorfor økologisk / biodynamisk?

Utgangspunktet for en god vin ligger i jobben som gjøres i vinmarken. En økologisk/biodynamisk tilnærming i vinmarken gir moderate avlinger av smaksrike druer. Det skyldes delvis at avlingene naturlig blir litt lavere, delvis at det større mikrobiologiske mangfoldet i jorda tilfører plantene flere mineraler. I tillegg er det et større mangfold og høyere konsentrasjon av gjærkulturer i vinmarken, som vil være positivt for fermentering med tanke på dannelse av komplekse aromaforbindelser. En økologisk eller biodynamisk tilnærming til vinproduksjon vil gi bedre vin, og det er beveggrunnen vår for å jobbe med økologiske og biodynamiske viner.

Er økologisk/biodynamisk nok?

En økologisk eller biodynamisk sertifisering er ikke nødvendigvis nok. Spesielt kan det være et problem at den økologiske sertifiseringen tillater bruk av for mange prosesseringsmidler og tilsetninger under vinifikasjonen. Det er mulig å lage industrielt smakende vin med økomerking. Biodynamisk sertifisering er strengere, og tillater, eksempelvis, kun bruk av kultivert gjær ved stoppede fermentasjoner. Bønder som jobber biodynamisk gjør det nesten uten unntak fordi de er overbeviste om at det er en riktig filosofi å jobbe etter. Det er arbeidskrevende å jobbe biodynamisk og sannsynligheten for at noen bruker det som en marketing-jippo er svært liten. Vi vil uansett ikke jobbe med noen som kun bruker merkingen som en reklamesak. Uavhengig av om bøndene vi jobber med følger økologiske eller biodynamiske prinsipper, kan du være sikker på at vinene våre er laget av bønder som bryr seg. Det betyr at vinene vil være spontanfermentert, får tid til å modnes og normalt kun vil være tilsatt litt sulfitt. Selv om økologisk eller biodynamisk ikke er tilstrekkelig i seg selv, vil valget av en vin fra Natural Selections være det.

Hvorfor bare sertifiserte produkter?

For at forbrukeren skal få et reelt valg mellom industriell vin og økologisk eller biodynamisk vin er det nødvendig at produktene er sertifiserte og merket. En sertifisering gir deg som forbruker visshet om at du får det du betaler for.

Er økologisk vin like god som annen vin?

Alt annet likt, bør økologisk vin være bedre enn annen vin. Avlingene vil være lavere og mer konsentrerte og har potensiale til å gi bedre vin. Det vil likevel være nødvendig at vinbonden tar de rette valgene i kjelleren for at vinen skal nå dette potensialet. Det innebærer fermentering med naturlig gjær, et fravær av prosesseringsmidler og et fravær av tilsetninger utenom litt sulfitt. En vin blir dessuten bedre og mer stabil jo lenger det går før den blir tappet og derfor er det viktig at vinbonden ikke tar snarveier for å bringe vinen tidlig på markedet.

Er økologisk vin like stabil som annen vin?

En stabil vin er en vin som utvikler seg forutsigbart over vinens levetid og hvor det er moderate forskjeller fra flaske til flaske. Det er i utgangspunktet ikke noen grunn til at økologiske viner skulle oppføre seg annerledes enn annen vin. Uforutsigbare kvalitetsviner, økologiske eller ikke, er normalt viner som ikke er tilsatt sulfitt og ikke er filtrert. Da vil det, særlig tidlig i vinens levealder, kunne være mikrobiologisk aktivitet igjen i vinen, typisk i form av melkebakterier. Slike viner vil kunne utvise noe flaskevariasjon, avhengig av faktorer som temperatur, luft og mengde bunnfall. Men; dette har ikke noe med økologisk vin å gjøre, det er et produksjonsvalg fra produsent.

Er økologisk vin ikke tilsatt sulfitt?

Nesten all økologisk og biodynamisk vin er tilsatt sulfitt, men regelverkene tillater lavere verdier enn det som gjelder for konvensjonell vin. Høye tilsetninger er vanlige å bruke når man er usikre på eller vet at man har dårlig druekvalitet, eller når man rett og slett er en dårlig vinmaker. For at en vin skal kunne nå sitt potensiale under vinifisering og modning, er det nødvendig å benytte sulfitt svært sparsomt eller ikke i det hele tatt for å unngå å avbryte vinens naturlige prosesser. For gode druer vil det normalt ikke være nødvendig å tilsette sulfitt før rett før tapping på flaske, som en beskyttelse mot oksygen som tas opp under tapping og som beskyttelse mot bakterier og sopp som kan gi vinen ufine aromaer. Godt lagede økologiske viner har mellom halvparten og en fjerdedel så mye sulfitt som en industriell vin.

Er økologisk vin sunnere enn annen vin?

Det er ingen spesiell grunn til å drikke vin for sunnhet. En vin skal drikkes fordi den smaker godt. Vi synes selv at godt lagede økologiske og biodynamiske viner er lettere fordøyelige og lettere å drikke en flaske av, og det er en av grunnene til at vi sverger til dem, men vi ønsker ikke at forbrukerne primært skal kjøpe vinene våre basert på en ide om sunnhet. Det er riktignok studier som viser at det er mer fargestoffer og antioksidanter i økologisk og biodynamisk frukt, men i det store bildet vil det neppe ha så mye å si for din sunnhet. Det kan likevel være verdt å stille seg spørsmålet om man ønsker å drikke en fermentert druejuice eller en vin som inneholder store mengder tilsatt sulfitt, eikechips, diverse enzymer, stabiliserings- og konserveringsmidler osv. Sunnhet handler ikke bare om hva man får i seg av næring, men også hva man får i seg som man ikke trenger. Kjøper du en vin fra oss får du i deg kun fermentert druejuice og litt sulfitt.

Hva er poenget med ekle / vakre insekter og dyr på boksvinene?

I Natural Selections er vi opptatt av at folk skal kjenne igjen vinene våre og kjøpe dem. Insektene og dyrene gjør at forbrukeren enklere kan identifisere vinene våre. Samtidig bruker vi ikke disse vesenene kun for identifikasjon og effekt. De avbildede insektene og dyrene har viktige økologiske funksjoner i vinmarken ved at de lever av lus og midd og andre skadedyr. De er dermed med på å redusere eller eliminere nødvendigheten av insektsmidler i vinmarken. For hver av boksvinene våre ønsker vi å formidle noe av kompleksiteten i en økologisk eller biodynamisk tilnærming til vindyrking.

Er økologisk og biodynamisk vin dyrere enn industriell vin?

Det er mer arbeidskrevende å produsere økologisk og, ikke minst, biodynamisk vin. Avlingene er lavere og arbeidet mer tidkrevende så økologisk og biodynamisk vin vil nødvendigvis måtte koste mer. Men siden grunnene til at de koster mer også er grunner som vil gi bedre vin, er det en god avveining å bruke de få ekstra kronene. Omregnet til flaskepris koster vår økologiske Côtes du Rhône BIB 130 kroner per flaske , mens de andre variantene av CdR BIB i markedet koster 120 og 127,5 kroner per flaske.

H5 I8305
Insekter og småkryp