Vignobles de la Coulée de Serrant - Famille Joly

Det er få vinmarker som er virkelig unike. De fleste gode vinmarker deler fellesnevnere - god drenering, men tilstrekkelig med vann; skrinn toppjord, porøs berggrunn; naturlig lave avlinger; sydvendte skråninger, i hvert fall hvis nordlig beliggenhet; god ventilering. Disse egenskapene, terroirtrekkene, kan utnyttes av en dyktig vinbonde til å produsere veldig gode viner. Likefullt, det finnes mange slike terroir rundt omkring i verden, og en klart voksende andel utnyttes på en riktig måte, med respekt for jorden, livet og for menneskene. Noen terroir er mer egnede enn andre, men det er få som er så unike at vinen kan entydig defineres når man smaker den blindt. I de fleste tilfeller vil enhver veldig god vin ha viner den slekter så nært på at det ikke nødvendigvis var akkurat denne vinen man hadde i glasset. I noen tilfeller er imidlertid voksestedet så unikt at det resultatet man får i glasset kun kan være én vin. Coulée de Serrant er et slikt voksested.

Utsikt fra toppen av Coulee de Serrant host web
Coulée de Serrant - utsikt fra toppen mot Savennières Roche aux Moines

Vignobles du Coulée de Serrant er en familieeiendom eiet og drevet av familien Joly. Far Nicolas var foregangsmann, han kom tilbake til eiendommen etter noen år i New York og London, og ble etterhvert desillusjonert av den skadelige effekten moderne, kjemikalisert landbruk hadde på naturen. Etter å ha kommet over en bok om biodynamisk dyrking tidlig på 80-tallet, innførte han prinsippene han fant der, og vinmarkene tilhørende eiendommen har vært biodynamisk dyrket siden 1984. Nicolas grunnla siden Renaissance des Appellations, en organisasjon som jobber for å fremme gode praksiser i vinmark og kjeller, praksiser som fremmer en vins stedegenhet, en tilbakekomst til tanken om et terroir som et voksested som gir en vin stedegne eller opprinnelige kvaliteter. På 00-tallet ble datteren Virginie mer og mer involvert, og i dag er det hun som driver eiendommen på ca 15 hektar.

Vinmarksarealet, som i all hovedsak ligger i direkte tilknytning til eiendommen, består av hele tre appellasjoner, Coulée de Serrant, som er en monopole, Savennières Roches-aux-Moines som i sin helhet utgjøres av den innhegnede marken Clos de la Bergèrie, og Savennières, som består av flere parseller, typisk beliggende på noe mer sandholdig og dypere toppjord, men fortsatt på berggrunn av skifer. Vinene fra de tre appellasjonene lages i all hovedsak likt, så forskjellen mellom dem er forskjellene i terroir og forskjellene i naturlig avkastning; Savennières Vieux Clos ligger på 35 hl/ha, Coulée de Serrant på 25 hl/ha og Clos de la Bergerie midt i mellom.

For alle appellasjonene gjelder det at innhøsting gjennomføres i 3-5 omganger for å sikre at alle druene er perfekt modne. Drueklasene presses direkte, og mosten går til tank uten fjerning av fin berme. Gjæring skjer, selvsagt, med stedegen gjær. Typisk lages en pied de cuve for å starte den første fermentasjonen. Sulfitt kan bli brukt sparsomt under vinifikasjonen for å kontrollere bakteriell virksomhet ved trege fermentasjoner, særlig i de tilfeller hvor druene er høstet med botrytis. Vinene fullfører gjæring, og modnes vanligvis i ett til halvannet år før tapping på flaske, uten videre klaring og filtrering. Chenin Blanc fra lave avlinger er ofte sterkt reduserende så vinene stikkes normalt om et par ganger under modningen. En liten dose sulfitt tilsettes før tapping.

Samtlige av de tre vinene som lages på eiendommen kommer fra lave avlinger av perfekt modne druer. Vinene fra eiendommen er derfor alltid konsentrerte, distinkte og stedegne - unike som stedet selv. I tillegg til at druene høstes fullmodne og gule, er det typisk for Coulée de Serrant at en andel av druene høstes med botrytis. Chenin høstes sent og i parsellene nærmest Loire-elven er det nesten alltid gode forhold for botrytis, med fuktighet/dugg om morgenen og sol på dagen. Joly anser, med god grunn siden det skjer stort sett hvert år, at dette er en naturlig del av terroiret* og ønsker derfor ikke å sortere bort edelråtedruene. Akkurat som hos Deiss, i storvekstene Altenberg og Schoenenbourg, er edelråte en distingverende egenskap ved terroiret. Å fjerne dem vil være å ikke anerkjenne terroiret, å ikke lage en sann vin. En typisk avling inneholder derfor 15-20 % botrytiserte druer. I edelråtedruer er det mer skall og mindre jus, men samtidig mykere skall. Effekten av dette er ytterligere konsentrasjon og mer, men myk tannin, og Coulée de Serrant er derfor en dypfarget, ekstremt konsentrert, fast og kompleks vin uten sjenerende primærfruktaromaer.

Mengden tannin gjør at vinen bruker lang tid på å bygge komplekse og stabile polyfenolkjeder. Vinene trenger alltid god tid etter tapping før de er klare til å drikkes, men etter det er de ekstremt holdbare og stabile. Unge viner kan stå åpne i flere dager, i romtemperatur, og bare bli bedre og bedre.

Vinene fra Vignobles du Coulée de Serrant er unike viner. De er ekstremt distinkte og karakterfulle og spiller ikke på overfladiske aromaer, høye syreverdier eller falske forestillinger om balanse. Dette er viner som griper tak i deg , som kan beholdes i munnen i evigheter uten opplevelse av utvanning eller mistet smak. Det er intenst, det er komplekst, det er voldsomt. Stedegent.

*Et dyrkningsområde med homogene egenskaper - lik soleksponering, likt jordsmonn, lik dybde toppjord, lik ventilering, lik behandling et cetera.

Coulee de Serrant ovenfra og fra sor kopi
De første druene fra Coulée de Serrant ble høstet en gang på 1130-tallet. I snart 900 år har det vært høstet druer fra denne bratte, i hovedsak sørvestvendte vinmarken like ved elven Loire.