Vi gir oss alltid på pris, men aldri på kvalitet

Gysler Riesling Trocken, en vin vi har hatt i porteføljen siden vi startet Natural Selections i 2016, går i januar 2023 opp 30 kroner til 509,90. Årsaken til prisøkningen er at vi i lengre tid har solgt vinen mye rimeligere enn vi burde. Faktisk hadde vi allerede planlagt å løfte prisen over 500 kroner for to år siden, men da gjorde den ekstraordinære avgiftsnedsettelsen til Solberg-regjeringen det vrient. Det er vanskelig å forklare en prisøkning når alle andre setter prisen ned med 10-15 kroner. Denne gangen var det ingen vei utenom, vinen har vært underpriset i lang tid, og det er nå på tide å prise vinen riktigere med tanke på faktisk kvalitet og faktiske kostnader.

Published 15. desember 2022 by Terje Meling
Alex Weinberg1 nyhetsbrev

Alexander i vinmarken

I motsetning til de andre bib-rieslingene i markedet, er Gysler Riesling Trocken sertifisert økologisk og vinifiert hos produsenten, Alexander Gysler. Det er ikke en innkjøpt bulkvin fra en anonym industriell tilvirker som noen med mer prestisje har satt navnet sitt på. Druene til Gysler Riesling Trocken kjøpes på kontrakt fra økologiske vindyrkere i Alexanders nærområde. Mosten fermenteres, delvis spontant, delvis med en Demeter-godkjent nøytral gjærtype, og vinen modnes og tappes i Alexanders kjeller. Siden alt arbeidet gjøres i kjelleren, inkludert tapping, minimeres behovet for prosessering. Vinen gjennomgår derfor kun en lett filtrering og inneholder 30-40 % lavere sulfittnivåer enn det som er standard for ung, tysk hvitvin på bib. Høy druekvalitet og mindre prosessering gir en bedre vin.

Det siste året har kostnadene forbundet med vinproduksjon og vinimport gått kraftig opp. Økte priser på frakt, dårligere tilgang og lange ledetider på emballasje, økte energipriser, lave avlinger i Europa i 2021 og en vedvarende svak krone, gjør at kostnadene øker og at marginene presses. For å holde lønnsomheten på et akseptabelt nivå, er vi da avhengige av å enten kutte i faste kostnader, øke prisene eller forhandle om lavere innkjøpspriser. Siden vi allerede driver veldig effektivt, er det første ikke et alternativ - det er lite å spare. Og, i motsetning til dagligvarebransjen, ønsker vi ikke å skvise leverandørene våre. At de har det godt, er en forutsetning for at vi skal ha det godt.

I 2016, da vi startet Natural Selections, satte vi oss tidlig ned og gjorde et arbeid med det som skulle bli verdigrunnlaget vårt. Vi ønsket ikke å formulere noen høytsvevende idealer eller noen floskler som alle kan være enige i, men derimot noen konkrete leveregler som skulle fungere som en rettesnor for oss i hverdagen. En av disse rettesnorene, som handler om ryddighet i vår omgang med omverdenen, innebærer at vi aldri forhandler pris med vinleverandørene våre, vi betaler dem det de ønsker å få betalt for vinen de lager. Når vi starter å jobbe med en produsent, har vi allerede vurdert om prisen på produsentens viner er gode for kvaliteten. Det ville derfor ha vært paradoksalt å skulle be om lavere priser i etterkant. Likeledes, når leverandørene våre opplever økende pris på innsatsfaktorene til produksjon, eller en lav avling, aksepterer vi deres forslag til prisøkning uten å mukke. I enkelte tilfeller, har vi også foreslått en høyere prisøkning enn det de ba om eller forventet.

Denne måten å jobbe på er veldig tilfredsstillende, både med tanke på etikk og kvalitet, men det betyr ikke at det ikke kan være utfordrende. Under pandemien havnet vi i en litt komplisert situasjon med Gysler Riesling Trocken. De store volumøkningene fra mars 2020, med varighet frem til tidlig 2022, førte til at vi hadde for lite egenprodusert vin. Vi måtte kompensere med 25-30 % økologisk bulkvin og sette ut tappingene til en ekstern tapper. Det gjorde at kvaliteten gikk noe ned, bulkvinen er ikke like god som de 70-75 % Alexander har laget, men vi hadde ikke noe valg hvis vi skulle beholde listeføringen på Vinmonopolet. Vinen var fortsatt god og stod seg godt mot de andre riesling-vinene, men den var samtidig ikke helt det vi og Alexander ønsket. Vi valgte derfor begge to å leve med dårlige marginer, og en vin vi ikke var helt fornøyd med, mot å holde vinen inne i basisutvalget på sikt.

Når avgiftene i statsbudsjettet nå som vanlig blir indeksjustert, vil vi måtte kompensere minimum 8 kroner kun for å beholde den dårlige marginen, for både oss og Alexander. I lengden er ikke dette særlig tilfredsstillende. Produktet vi lager er basert på druer som koster 50 % mer i innkjøp enn industrielt produserte riesling-druer. I tillegg behandles druene like skånsomt som om de var Grosses Gewächs. Å kun ta 10-15 kroner mer for vinen enn de industrielt produserte konkurrentene, dekker overhodet ikke merkostnadene, for ikke å si merkvalitetene, ved vinen.

Fra nyttår vil derfor vinen koste kroner 509,90. Da får Alexander de pengene han bør ha, og vi får noe som nærmer seg det vi bør ha. Utenom at vinen blir mer rettferdig priset, er det andre fordeler med denne prisøkningen. Siden kravene til salg for å holde seg i basisutvalget til Vinmonopolet er lavere over 500 kroner, vil vi klare oss godt med de druene vi kjøper. Vi vil ikke ha behov for å supplere med 20-30 % økologisk bulkvin. Det betyr at kvaliteten på produktet blir enda bedre. Joda, vinen vil nå koste nesten 10 % mer enn de industrielle bulkrieslingene i markedet. Men samtidig, er ikke de 40 ekstra kronene verdt å betale for tre liter vin uten rester av giftstoffer fra sprøytemidler?